nemetado.hu
web_nemetado_767x235

A német családi pótlékra való jogosultság attól a hónaptól számítható, amelytől a kérelmező, vagy a vér szerinti szülő németországi lakhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy Németországban jövedelem szerzően munkát vállal.

Jó hír, amennyiben a gyerek egy másik EU / EGT-tagállamban él, abban az esetben a gyermekjuttatáshoz való jog közvetlenül a német jog szerint értendő, azaz ha a gyermek Magyarországon él, abban az esetben is jár utána a német családi pótlék!

Visszamenőleg mely időszakra fizeti ki a német Familienkasse a Kindergeldet?

2018-ban változott a szabályozás, mely szerint a német családi pótlékot a kérelem Familienkasse-hoz történt beérkezésének hónapját megelőző hat hónapra fizetik ki.
Azaz, jogosultság esetén fontos a Kindergeld igénylést minél hamarabb benyújtani a Familienkasse részére, ugyanis egy esetleges késői beadás esetén, akár több hónap Kindergeld összegét veszítheti el az igénylő.

Miképpen kell az igénylést benyújtani a német Familienkassénak?

A Familienkasse-nak benyújtott igénylés a német családi pótlékról mindig írásban kell megérkezzen a hivatalhoz. A német Familienkasse-nak egy erre már jól bevált formanyomtatványa van, melyet kitöltés után alá kell írni.

Mégis mi változik 2019 júliusától?

A családok örülhetnek, hiszen 2019 júliusában nő a német családi pótlék összege. (Kindergeld összege)
Ez a rendelet a szövetségi kormány új családtámogatási törvényéhez kapcsolódik, amelyből különösen az alacsony és közepes jövedelműek profitálhatnak.
A német családi pótlék összegét a gyermekek száma határozza meg.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a Familienkasse csak azokat a gyermekeket veszi figyelembe, akik jogosultak a családi pótlék juttatásra.

Például, ha az egyik gyermek már nem tanul, hanem dolgozik, önállóan látja el magát, az a gyermek nem számít bele a gyermekek számába.

És a Jóhír: 2019 júliusától emelkedik a német családi pótlék összege!

  • az első és a második gyermek esetében 204,-€
  • egy harmadik gyermekért 210,-€ és
  • a negyedik gyermektől 235,-€ havonta a német családi pótlék új összege.

Éves szinten nem elhanyagolható a német családi pótlék emelés összege!

Jogosult lennél te is igénybe venni a Kindergeldet, és szeretnéd mihamarabb megigényelni azt, akkor elsőként kérd Nyomtatványunkat, és indulhat is az igénylés!

Shares

Pin It on Pinterest

Shares